Ocena brak

Forma konstytucji

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Konstytucja, jako ustawa zasadnicza wyróżnia się też swymi cechami formalnymi: szczególną nazwą, sposobem uchwalania i zmiany oraz systematyką. O formie konstytucji można mówić wówczas , gdy mamy do czynienia z konstytucją pisaną, choć niektóre z jej elementów (np. tryb zmiany) rozpatrywać można także w odniesieniu do konstytucji materialnoprawnych.

Konstytucja może się składać z jednej ustawy zasadniczej (np. Konstytucja RP) lub z kilku (np. Francjakonstytucja III Republiki).

Podobne prace

Do góry