Ocena brak

Forma i elementy ugody administracyjnej

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Ugodę sporządza się w formie pisemnej, powinna zawierać:

  1. oznaczenie organu,

  2. datę sporządzenia,

  3. oznaczenie stron i ich podpisy,

  4. przedmiot i treść ugody,

  5. wzmianka o jej odczytaniu i przyjęciu,

  6. podpis pracownika organu administracji.

Podobne prace

Do góry