Ocena brak

Forma czynności bankowej – w tym forma elektroniczna

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Forma składania oświadczeń woli przy czynności bankowej:

Forma elektroniczna – oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności bankowych mogą być dokonywane za pomocą elektronicznych nośników informacji, jeżeli są odpowiednio sporządzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie elektronicznej, spełnia wymogi formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

Do góry