Ocena brak

FORDHAM UNIVERSITY

Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012

Wyższa uczelnia w Nowym
Jorku (Bronx) prowadzona przez jezuitów, zał. 1841 przez
pierwszego abpa Nowego J o r k u J. Hughesa j a k o college, 1846
podniesiona do rangi uniw., 1907 przejęła obecną nazwę;
obejmuje Fordham College oraz szkoły afiliowane: nauk
przyr., human., socjol., filoz., teol., sztuk pięknych, administracji
handlu, pedagogiki, prawa, służby społ. i instytut
wychowania rei.;

1984 liczyła 900 pracowników naukowo-dydaktycznych
i 13 000 studentów; biblioteka miała ok. 2 min
vol.; F . U . wydaje kwartalniki „Thought" (1926-) i „International
Philosophical Q u a r t e r l y " (1961-) oraz rocznik „Tradit
i o " (1943-); posiada własną stację radiową; należy do Międzynar.
—» Federacji Uniwersytetów Katolickich na prawach
członka.

W okresie II wojny świat. F.U. symbolicznie zaadoptował
zamknięty KUL i poświęcił mu jedną salę; 1943 nadał
doktorat h . c Władysławowi Raczkiewieżowi, ówczesnemu
prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji. Spośród
profesorów - Polaków na F . U . wykładali Oskar Halecki,
ks. Henryk Misiak, Józef Mitros SJ i Pawel Siwek SJ.

 

ne World of Learning 1984-85, Lo 1984, 1574.

Podobne prace

Do góry