Ocena brak

FONTENELLE, Saint - Wandrille - Rançon

Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012

Opactwo ->
benedyktynów w Normandii (dep. Seine-Maritime).

Z o s t a ł o zał. 649 przez Wandregizyla (dostojnika dworu
króla Dagoberta I ) , który będąc pierwszym opatem powołał
do życia szkołę klasztorną (po okresie upadku reaktywowaną
przez opata Gerwolda, zm. 806), a opat Ansbert (zm.
ok. 689) - przytułek dla chorych; w V I I I w. założono w F.
bibliotekę zawierającą głównie dzieła ascet., hist., komentarze
bibl., dzieła Augustyna i Bedy Czcigodnego oraz księgi
liturg.; wiele z tych dziel ofiarowali opaci - Wandon, Gerwold
i Ansegis.

Opactwo było wielokrotnie niszczone, m.in.
862 przez Normanów oraz 1566 przez kalwinistów; 1483 zostało
oddane w — komendę; 1636 weszło w skład kongr.
-  maurynów, którzy pod kierownictwem G. Girarda przeprowadzili
w nim reformę; F. zostało skasowane 1791, ponownie
zasiedlane 1894-1901 oraz 1931.

W skryptorium F. powstały m.in. 820-840 Cesta sanctorum
patrům Fontanellensis coenobii (Rouen 1936), najstarsza
zak. kronika Zachodu, z doskonałą metodą dokumentacji;
z tego okresu pochodzą również Vitae Wandregizyla, Ansb
e r t a i Wulfrana.

Po wprowadzeniu reformy maurynów
działali tu w X V I I w. - Alejo Breard (zm. 1688), autor
Le Trisergon de F. i Apparatus ad historiom F. - zbioru dokumentów
opactwa oraz Compendium historiae F., w X V I I I -
A b r a h am Féray, który ułożył Table alphabétique do historii
F. i napisał Abrégé de l'histoire de l'abbaye de Saint-Wandrille
depuis l'introduction de la réforme oraz Ch. F. Toustain
i R.P. Tassin, autorzy Histoire de l'abbaye Saint-Wandrille
depuis l'an 1604 jusqu'en 1734 (Saint-Wandrille 1936);

po
wznowieniu opactwa 1894 ton życiu intelektualnemu nadawal
i J. Pothier (od 1885 przeor, a 1898-1901 o p a t ) , specjalista od
chorału gregoriańskiego, jego współpracownik Lucien David,
od 1908 r e d a k t o r „Revue du chant g r é g o r i e n " , a w okresie
międzywojennym Lucien Chambat, dyrektor miesięcznika
„Christus. Revue d'information et de culture cathol
i q u e " (do 1929 „Revue du Christ-Roi") pozostającego m.in.
pod patronatem opactwa. F. od 1951 wydaje periodyk
„L'Abbaye Saint-Wandrille de F .

 

L. David, Les grandes abbayes d'Occident, P 1908, 71-93; F. Lot, Etudes critiques sur l'abbaye de Saint-Wandrille, P 1913; L. David, L'abbaye Saint-Wandrille, Saint-Wandrille 1935, 19584; J. Laporte, Les origines du monachisme dans la province de Rouen, RM 31(1941) 1-15 , 25-41, 49-68; G. Nortier, Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, RM 48(1958) 165-175; J. Laporte, DHGE XVII 915-953; E. Berthaud, Dictionnaire des églises de France, P 1968, IVb 175-177.

Podobne prace

Do góry