Ocena brak

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOMY JĘZYKA

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

System fonologiczny:

-treść

System gramatyczny:

-morfologiczny-słowotwórczy i fleksyjny

-składniowy

System leksykalno semantyczny:

-fonologiczny, dźwiękowy

-gramatyczny, gramatyka i reguły

-morfologiczny, budowa wyrazów

-składniowy, budowa zdań

-słowotwórczy,tworzenie nowych wyrazów

-leksykalno semantyczny,znaczenie słów i tworzenie nowych

Podobne prace

Do góry