Ocena brak

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Fonologia

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

Zajmuje się dźwiękami mowy w aspekcie pełnionej przez nie funkcji w procesie komunikowania się.

Fonem-najmniejszy, dający się liniowo wydzielić, funkcjonalny segment formy językowej; występowanie cech dystynktywnych głoski tj zwartość, przedniojęzykowość, dźwięczność to fonem.

Głoska-najmniejsza część wyrazu ( spółgłoski i samogłoski)

Podobne prace

Do góry