Ocena brak

FOLMAR z TRIEFENSTEINU CRSA

Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012

zm. 13 IV 1181,
teolog kontrowersyjny. Po przyjęciu 1146 święceń kapł.
został 1147 przełożonym klasztoru w Triefensteinie n. Menem
(dziś Trennfeld).

W dziele De carne et anima Verbi Dei (zaginione), które
ogłosił na przełomie 1162-63 zaatakował naukę chrystologiczną
—» Gerhocha z Reicherbergu; kwestionując substancjalność
unii —» hipostatycznej, F. uważał, że człowieczeństwo
przyjęte przez Chrystusa ma w stosunku do przyjmującego
je bóstwa charakter przypadłościowy (—> habitus);
w związku z tym głosił, że Chrystusowi w ludzkiej naturze
nie przysługuje kult boski (—» adopcjanizm 4); poglądy F.
zwalczał Gerhoch w De gloria et honore Filii hominis (PL
194,1075-1160) oraz jego brat Arno w Apologeticus contra F.
(fragm. PL 194,1529-1538).

W liście z 1163 do abpa Salzburga
E b e r h a r d a (PL 194,1481-1482) F. dowodził, że w komunii św.
ciało Chrystusa jest przyjmowane bez krwi, a j e g o krew bez ciała (—> Eucharystia II B ) .

Zobowiązany przez bpa Bambergi
E b e r h a r d a I I , F. odwołał te poglądy w liście do bpów Bawarii
i Austrii (Palinodia F. ; PL 194,1485-1486); kontynuował
j e d n a k polemikę z G e r h o c h em i j e go b r a t em A r n o .

 

A. Piotanti, ECat V 1471; L. Ott, LThK IV 193-194; R. Aubert, DHGE
XVII 776-777; BBKL I I 67-68.

Podobne prace

Do góry