Ocena brak

FOCKE-ACHGELIS FA 330 BACHSTELZE - śmigłowiec

Autor /pinokio Dodano /23.02.2011

Niemiecki śmigłowiec-latawiec, niewielki, o bardzo prostej kon­strukcji, używany do obserwowania morza. Zaopatrzony był w trójłopa-towe śmigło obracające się pod wpływem ruchu powietrza podczas holowania aparatu przez *U-boota Typ IX, którego prędkość nawodna (18 węzłów) wystarczała do uniesie­nia latawca na wysokość do 122 m. Konstrukcja śmigłowca była oparta na 2 stalowych rurach: do pozio­mej przymocowano siodełko pilota, a pionowa służyła jako podstawa rotora o średnicy 7, 31 m; całość ważyła 82 kg i przewożona była w kiosku lub wewnątrz kadłuba okrętu podwodnego.

Przygotowanie do startu trwało 7 minut i po wzbi­ciu się w powietrze pilot informo­wał dowódcę okrętu za pomocą te­lefonu o wynikach obserwacji mo­rza. Latawce nie były lubiane przez załogi okrętów ani przez pilotów, gdyż ściągnięcie ich na dół i załado­wanie do wnętrza okrętu zajmowało dużo czasu i przedłużało okres prze­bywania na powierzchni. W wypad­ku pojawienia się nieprzyjaciel­skiego samolotu kapitan musiał podjąć decyzję, czy ściągać lata­wiec, czy też odciąć linę i zanurzyć okręt, pozostawiając pilota na łasce fal; z reguły wybierał drugą możli­wość. W czasie wojny wyproduko­wano ok. 100 Fa 330, ale zaledwie kilka użyto na Oceanie Indyjskim, gdzie niebezpieczeństwo ataków ze strony alianckich samolotów było najmniejsze.

Do góry