Ocena brak

FLORIMONTE GALEAZZO bp.

Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012

ur. 27 IV 1 4 7 8 w Sessa
(Kampania), zm. 1 5 6 7 tamże, filozof, humanista, teolog.

Studiował prawdopodobnie w Padwie; podczas pobytu
w Mediolanie i Paryżu nawiązał kontakty z humanistami,
m.in. z kręgu J. —» F a b e r a Stapulensis; pap. Pawel III mianował
go 1 5 4 3 bpem Akwinu, 1 5 4 4 administratorem diec.
Neapol, a nast. diec. Nicastro. F. biorąc udział w I fazie
Soboru Tryd. ( 1 5 4 5 - 4 9 ) wypowiadał się na temat grzechu
pierworodnego i Niepokalanego Poczęcia NMP (w duchu
nauki św. Tomasza z Akwinu) oraz akcentował obowiązek
rezydencji bpów i potępiał nadużycia przy udzielaniu sakramentów.

W 1 5 4 9 został mianowany sekretarzem do spraw
brewiów papieskich; 1 5 5 2 otrzymał bpstwo Sessa, nie przyjął
nominacji na abpstwo Brindisi. Napisał m.in. Ragionamenti
sopra l'„Ethica" d'Aristotele (I-IV, Ve 1 5 6 7 3 ) i antologię
pisarzy chrzęść. Varii sermoni di santo Agostino et altri cathollci
et antichi dottori (Ve 1 5 5 8 ) .

 

Moroni LXIV 250, 255, LXVII 217; HierCat III 114; Pastor VI 57; Jedin
KT II 537; G. Alberigo, / vescovi italiani al concilio di Trento, Fi 1959; ConcTr I-VI; I. Cervelli, DHGE XVII 635-638.

Podobne prace

Do góry