Ocena brak

FLOREZ ENRIQUE OESA

Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012

ur. 21 VII 1702 w Villadiego
(prow. Burgos), zm. 5 V 1773 w Madrycie, historyk i teolog.

Do zak. wstąpił 1718 w Salamance; po studiach human,
w Valladolid oraz teol. i prawa kan. w Salamance przyjął
1725 święcenia kapł. i został prof, w kolegium zak. w Madrycie;
1728-38 był regensem studium zak. w —» Alcalá de Henares,
uzyskując w tym czasie d o k t o r a t ; od 1739 był dyrektor
em kolegium w Alcalá; od 1750 w klasztorze S. Felipe el Real
w Madrycie kontynuował rozpoczęte w Alcalá dzieło España
sagrada. F. skłonił króla i rząd hiszp. do utworzenia w
Madrycie muzeum nauk przyrodniczych.

Najważniejszym
dziełem F. jest España sagrada, teatro geográfico-histórico
de la Iglesia de España (I-XXIX, Ma 1747-75), w którym
przy omawianiu poszczególnych diecezji uwzględnił granice
i ich zmiany, dał opis geogr. dawny i współcz. każdej stolicy
biskupiej oraz jej zabytków epigraficznych i numizmatycznych;
p o n a d t o F. omówił schizmy i herezje, których Hiszpania
była sceną, zamieścił wykaz bpów, świętych i ludzi wybitnych
oraz kościołów i sławnych klasztorów, a w formie
załącznika nie wydane dokumenty archiwalne i pisma świętych
d o k t o r ów danego Kościoła. Dzieło t o , do dziś zachowujące
wartość, jest wzorem porządku, metodyczności, przejrzystości
i prostoty oraz wskazuje na kompetencję autora
w wielu dziedzinach wiedzy.

Dzieło to kontynuowali: M.
Risco, A. Merino, J. de la Canal, P. Sainz de Baranda,
V. de l a F u e n t e , E. d'Jussue, A. González Patencia; F. opracował
ponadto Clave historial (Ma 1743, 18541 8 ) , w którym
podał zasady krytyki hist., Memorias de las reinas católicas.
Historia genealogica de las Casas Reales de Castilla y de
Léon (Ma 1761) i podręcznik teologii Teologia scholastica
(LVI, Ma 1732-38).

 

F. Méndez. Noticias sobre la vida, escritos y viajes del reverendissimo padre Enrique F.. Ma 1780, I8602; R. Baldu, Historia de la Iglesia de España desde la predicación de los Apostóles hasta el año 1856, sacada de la „Espana sagrada" del padre F. I-II, Ba 1856-57; M. Miguélez, El padre F. y la numismatica española, CD 16(1887) 466-479, 542-551, 614-623, 691-703; G. Antolin, Datos biográficos del padre F., CD 76(1906) 345-354; C. Muiños Sáenz, El padre F. modelo de sabios cristianos, CD 76(1906) 361-383; G. de Santiago Vela. Ensayo de una biblioteca ibero-americana de la orden de san Augustin, Ma 1915, II 507-607; J.M. Salvador y Barrera, El padre F. y su „Espana sagrada", Ma 1917; Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. Ma 1924, XXIV 451-452; F. Garcia, ECat V 1454; P. Jobit. Catholicisme IV 1359-1360; A.C. Vega, DHGE XVII 612-622.

Podobne prace

Do góry