Ocena brak

FLORES TEMPORUM

Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012

(łac. kwiaty czasów), średniow.
kompilacja biograficzno-hagiograficzna, wzorowana na
znanym, niekryt. dziele —» Marcina Polaka Chronicon pontificum imperatorumque, zredagowana ok. 1292-94 i służąca
j a k o pomoc w kaznodziejstwie (tzw. exempta); anonimowy
autor (niem. franciszkanin) na podstawie katalogu Marcina
Polaka ukazał zwyczajne dzieje władców świeckich (od 715
do 1288) oraz paralelné chronologicznie sylwetki papieży,
świętych i świątobliwych j a k o „kwiaty czasów".

Kontynuatorami
F.t. byli niem. franciszkanie, m.in. Jan Fistenport
(za lata 1352-1421) i Herman (za 1423-75); rozpowszechnioną
kompilację łac. przełożył częściowo na język niem. Heinrich Steinhówel; tekst łac. opublikował w całości J . G .
Eckhardt (Corpus historicum medii aevi, L 1724,1 1551-1572),
a kryt. wydał O. Holder-Egger (MGHSS X X I V 237-250).

 

Potthast B I 451-469; F. Baethgen, Franziskanische Studien, HZ 131(1925) 435-439; F.J. Schmale, LThK IV 177.

Podobne prace

Do góry