Ocena brak

FLAWIAN Św.

Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012

zm. 449 w Hypaepie (Dobkóy k. Efezu),
patriarcha konstantynopolski (446-449).

Był następcą patriarchy Proklosa; 448 zwołał synod do
Konstantynopola w celu przeciwstawienia się monofizyckiej
nauce —> Eutychesa, którego ekskomunikowat; zawiadomił
o tym bpów i klasztory oraz pap. Leona I Wielkiego, który
w odpowiedzi (Epist. 28 ad F. ; PL 54,755-757) zatwierdził
decyzje synodu; jednakże Eutyches, wskutek zabiegów patriarchv
aleks. —» Dioskura I, uzyskał poparcie ces. Teodozjusza
ÍI (408-450), który zwołał 449 synod do Efezu ( I I I ) ,
gdzie F. złożono z urzędu, a Eutychesa uznano (pod presją)
za prawowiernego;

F. pobity przez mnichów pod wodzą —»
Bar Saumy zmarł w drodze na wygnanie; rehabilitował go
Sobór —» Chalcedoński (451), a ces. Pulcheria i jej mąż
Marcjan (450-457) zezwolili na złożenie zwłok F. w kościele
Św. Apostołów w Konstantynopolu.

Zachowały się 3 listy F.
do pap. Leona I Wielkiego, z których 2 włączono do akt
Soboru Efes. (PL 54,723-727.743-748), a 1 wydał A. Amelii
w Santo Leone Magno (Monte Cassino 1890), oraz list do
ces. Teodozjusza II (PG 65,889-892). Wspomnienie w
M a r t R om 18 I I , w Kościele prawosł. 18 II oraz 12 XI.

 

Chalcedon I 195-202, 350-353; H. Chadwick. The Exile and Death of F. of Constantinople. A Prologue to the Council of Chalcedon, JTS 6(1955) 17-34; G. Bardy, Catholicisme IV 1336-1337; K. Baus, LThK IV 161; P.T. Camelot, Ephèse et Chalcédoine, P 1962; D. Stiernon. BS V 889-909; P.T. Camelot, NCE V 958-959; J. Liébaert. DHGE XVII 390-396.

Podobne prace

Do góry