Ocena brak

Fizykochemiczne podstawy budowy materiałów - przedmiot Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa

Autor /DusInsubMEn Dodano /19.02.2006

jest to moja praca kontrolna z przedmiotu Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa na kierunku BHP (2007 r, Isem) w Centrum Edukacji Kadr..

Materiał to wszystkie substancje, z których wykonano przedmioty materialne. Materiałami w pojęciu technicznym nazywa się ciała stałe, których właściwości czynią je użytecznymi dla człowieka, gdyż wykonuje się z nich złożone produkty pracy – przedmioty użytkowe, narzędzia, konstrukcje i budowle, maszyny i pojazdy, broń, dzieła sztuki itp. Najogólniej wśród materiałów o znaczeniu technicznym można wyróżnić: materiały naturalne, wymagające jedynie nadania kształtu, do technicznego zastosowania, materiały inżynierskie nie występujące w naturze lecz wymagające zastosowania założonych procesów wytwórczych do ich przystosowania do potrzeb technicznych po wykorzystaniu surowców dostępnych w naturze.
Tworzywa naturalne to grupa materiałów pozyskiwanych ze źródeł naturalnych, których nie otrzymuje się na drodze syntezy chemicznej, czy innych, bardzo złożonych procesów technologicznych. Materiały naturalne przystosowuje się do praktycznego użycia tylko poprzez proste procesy fizyczne - takie jak cięcie, skrawanie, miażdżenie, mielenie, mieszanie itp.
Do materiałów naturalnych zalicza się m.in.:
• materiały mineralne:
 azbest
 gips
 cement
 beton
 szkło
 wata szklana
• materiały drewnopochodne:
 drewno
 papier
 lignina (papier)
• włókna naturalne:
 jedwab
 bawełna
 len
 wełna
Tworzywa sztuczne to materiały wytworzone przez człowieka, oparte na polimerach naturalnych lub syntetycznych. W skład tworzyw sztucznych oprócz polimeru wchodzą różnego rodzaju dodatki nadające tworzywu określone właściwości.
W skład tworzyw sztucznych wchodzą:
• polimer,
• napełniacze,
• plastyfikatory,
• stabilizatory,
 fotostabilizatory,
 termostabilizatory,
 antyozonanty,
 dodatki zmniejszające palność,
• antystatyki,
• barwniki.
Zalety tworzyw sztucznych:
• łatwość przetwórstwa,
• mała gęstość,
• dobre właściwości mechaniczne,
• odporność na korozje,
• możliwość otrzymania wyrobów przeźroczystych
• możliwość barwienia na wiele kolorów
Wady tworzyw sztucznych:
• niska odporność na podwyższoną temperaturę,
• łatwopalność,
• uciążliwość dla środowiska.
Ze względu na zastosowanie tworzywa sztuczne dzielimy na:
• konstrukcyjne,
• powłokowe,
• adhezyjne,
• włóknotwórcze,
• specjalne.
Do podstawowych technik stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych zaliczamy:
• wytłaczanie
• wtrysk
• prasowanie
 tłoczenie
 przetłocznie
 płytowe
 niskociśnieniowe
• walcowanie i kalandrowanie
• odlewanie
Istnieją różne kryteria podziału materiałów na grupy materiałowe. Ze względu na właściwości fizykochemiczne i użytkowe materiałów można spotkać różne klasyfikacje, np.

Podobne prace

Do góry