Ocena brak

Fizyczne zagrożenia środowiska i ich zapobieganie

Autor /goalgeRok Dodano /11.11.2007

Fizyczne zagrożenia środowiska i ich zapobieganie.

Zagrożenia związane z promieniotwórczością
Promieniotwórczość, zwana także radioaktywnością, to zjawisko wytwarzania promieniowania jonizującego. Jest to właściwość niektórych pierwiastków polegająca na wysyłaniu przez nie energii w postaci promieniowania korpuskularnego (cząsteczki α i β) albo elektromagnetycznego (X i γ) podczas przemian zachodzących w jądrach atomów.
Promieniotwórczość może być pochodzenia naturalnego lub powstawać w sposób sztuczny w następstwie działalności ludzkiej.
Promieniotwórczość naturalna jest wynikiem promieniowania kosmicznego oraz obecności naturalnych izotopów promieniotwórczych w skorupie ziemskiej (w glebie, wodzie, skałach).
Promieniotwórczość sztuczna(wzbudzona) to radioaktywność izotopów otrzymywanych w reakcjach jądrowych. Obecnie znanych jest ponad 40 naturalnych nuklidów promieniotwórczych i ok. 900 otrzymywanych sztucznie w wyniku reakcji jądrowych.
Oprócz korzyści, jakie człowiek czerpie z istnienia promieniotwórczości, istnieją też straty i zagrożenia związane ze skażeniem środowiska substancjami radioaktywnymi. Zagrożenie środowiska pierwiastkami promieniotwórczymi wynika ze świadomej, zamierzonej bądź też niezamierzonej, a niekiedy bezmyślnej działalności człowieka. Najczęściej jest spowodowane wskutek:
• Bezpośredniego zrzucania radioaktywnych odpadów do mórz i oceanów bądź składowania ich w ziemi;
• Przeprowadzania próbnych wybuchów jądrowych;
• Awarii reaktorów;
• Eksploatacji i przerabiania rud, np. uranu;
• Spalania paliw kopalnych, z których następuje uwalnianie Rs, Th;
• Produkowania i stosowania nawozów fosforowych;
• Nieprzestrzegania norm dotyczących produkcji materiałów budowlanych z wykorzystaniem radioaktywnych popiołów i żużli, powstających ze spalania węgla kamiennego i brunatnego;
W wyniku tych działań następuje koncentracja pierwiastków radioaktywnych w powietrzu, glebie i w wodzie, co stanowi poważne zagrożenie dla życia organizmów, gdyż daje początek radioaktywnemu skażeniu łańcucha pokarmowego, prowadzącego – wcześniej czy później – poprzez skażenie rośliny i zwierzęta do człowieka.
Zapobieganie skażeniom środowiska promieniotwórczością to przede wszystkim:
• Zakaz wprowadzania do materiałów budowlanych odpadów radioaktywnych;
• Składowanie odpadów radioaktywnych w izolowanych osłonach lub pojemnikach eliminujących bądź ograniczających emisję radioizotopów do środowiska;
• Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych reaktorów jądrowych;
• Budowanie elektrowni jądrowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii światowych;
• Zaniechanie prób nuklearnych z bronią jądrową;
• Zaostrzenie przepisów bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych;
Negatywne skutki promieniowania elektromagnetycznego jonizującego i niejonizującego na środowisko i organizmy.

Podobne prace

Do góry