Ocena brak

Fizyczne i biologiczne właściwości chrząstki stawowej

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Stwierdzono, że wytrzymałość chrząstki na ciśnienie i rozciąganie jest wielokrotnie mniejsza niż kości. Nie wynika z tego jednak, że powierzchnie stawowe powinny być pokryte tkanką kostną, a nie chrząstką. Nie tym jednak właściwościom chrząstka stawowa zawdzięcza swoje powstanie; zawdzięcza je ona swojej gładkości, swojej odporności na tarcie, głównej cesze tkanki chrzęstnej (Fick). dzięki której spełnia swe główne zadanie. Dlatego też chrząstka stawowa pomimo stałego pod dużym ciśnieniem występującego tarcia w bardzo słabym stopniu ulega zużyciu. Przeciwnie, chrząstka najlepiej rozwija się i zachowuje tam. gdzie najbardziej jest „maltretowana", widzimy w tym, jak mówi Fick, „największy tryumf dostosowania się narządu do czynności". Chrząstka stawowa jest więc prawdziwą warstwą ochronną dla końców stawowych kości. Poza tym przez swą znaczną podatność i zdolność do sprężystego odkształcania się chrząstka ma dla ustroju jeszcze i to wielkie znaczenie, że osłabia siłę urazów, na które kończyny i kręgosłup tak często są w życiu narażone. Jeżeli stopień ruchomości stawu jest bardzo znacznie ograniczony, grozi u-sztywnienie; na obwodzie powierzchni stawowych zaczyna silnie rozwijać się tkanka łączna, która stopniowo zajmuje jamę stawową i wreszcie łączy oba końce stawów. Zachowanie się stawu zależy od jego czynności. Rzeczywista regeneracja chrząstki stawowej nie jest możliwa, może się tylko wytworzyć zastępcza tkanka włóknisto-chrzęstna. Chrząstka stawowa nie ma bowiem ochrzęstnej, z której mogłaby postępować regeneracja. Kształt powierzchni stawów-ych jest dziedziczny i zaczyna zaznaczać się już od czwartego do szóstego tygodnia życia płodowego, choć jeszcze w surowej postaci, nim rozpoczynają się jakiekolwiek ruchy. Dopiero w ciągu życia jednostki pod wpływem ruchów zostajć wymodelowana subtelna, dokładna postać stawu, często w zależności od zawodu poszczególnych osób Pomimo to wrodzony kształt stawu i przezeń uwarunkowana mechanika ruchów stanowią charakterystyczną właściwość postawy i chodu człowieka. W warunkach nietypowych nowe ukształtowanie powierzchni stawowych zależy od czynników funkcjonalnych, jak świadczą o tym wyraźnie przypadki chorobowe i doświadczenia na zwierzętach.

Podobne prace

Do góry