Ocena brak

FIZJOLOGICZNE MECHANIZMY UWAGI

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

ODRUCH ORIENTACYJNY receptory skierowane na źródło inf., ułatwia to odbiór bodźców najważniejszych;

INDUKCJA UJEMNA pobudzenie okolic kory mózgowej-jednostka jest mało wrażliwa na dochodzące bodźce;

HABITUACJA zmniejszenie wrażliwości na bodźce monotonne;

MECHANIZM ZW. Z DZIAŁANIEM UKŁ.SIATKOWEGO PNIA MÓZGU wybiórcze pobudzanie różnych miejsc mózgu. W pniu są włókna: pobudzające i hamujące

Podobne prace

Do góry