Ocena brak

FIZJOLOGIA

Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012

(gr. fysis właściwość, natura, logos słowo),
dział -» biologii zajmujący się badaniem czynności
narządów, tkanek i komórek zwierząt oraz człowieka; f.
roślin jest nauką odrębną mającą in. przedmiot badań.

F. j a k o nauka powstała w XVIII w., zwł. dzięki encyklopedycznym
opracowaniom szwajc. uczonego A. von Hallera
(Primae liniae physiologiae, Bn 1747; Elementa physiologiae
corporis fiumani I-VIII, Bn 1757-66); jest nauką eksperymentalną,
korzystającą z metod oraz nowoczesnej aparatur
y nauk przyr. (m.in. chemii fizjol., biochemii, enzymologii,
endokrynologii, farmakologii, biofizyki); w wyjaśnianiu
obserwowanych zjawisk wykorzystuje m.in. cybernetykę
i informatykę; ma podstawowe znaczenie w teor. wyjaśnianiu
funkcjonowania organizmów oraz w ustalaniu zasad zachowania
zdrowia i leczenia.

Obserwowaniem stanów chorobowych,
a zwł. wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych
zaburzeń przemiany materii oraz wyników ich leczenia
zajmuje się f. patologiczna. Związek funkcji narządowych
z procesami psych, opisują psychofizjologia i psychologia
fizjologiczna.

Metody eksperymentalne w badaniu organizmu ludzkiego
może stosować f. jedynie wtedy, gdy nie szkodzą badanemu
i gdy wyraża on na nie zgodę; f. opiera się więc głównie
na eksperymentach ze zwierzętami laboratoryjnymi; powszechnie
przyjmuje się społ. i mor. zasadność tych eksperymentów,
o ile unikają zadawania niepotrzebnych cierpień;
wyniki tych doświadczeń można, przy zachowaniu pewnej
ostrożności, odnosić także do człowieka.

 

Selected Readings in the History of Physiology, Spr 1930; K..E. Rolhschuh, Geschichte der Physiologic, B 1953; C H . Best, N.B. Taylor, The Physiological Basis of Medical Practice, Bal 19556, 19617 (Fizjologiczne podstawy postępowania lekarskiego I-II, Wwa 1959); A. Horst, F. patologiczna, Wwa 1959, 1982; E. Miętkiewski, Kurs f. doświadczalnej, Wwa 1960, 19785; W.F. Ganong, Review of Medical Physiology, Los Altos 1963, 1975s; F. człowieka, Wwa 1965. 1971; E. Miętkiewski, Zarys f. lekarskiej, Wwa 19652, 19794; J. Strojnowski, Psychofizjologia Jędrzeja Śniadeckiego, Wr 1968; The Biological Basis of Medicine I-VI, Lo 1969; B. Sadowski, Fizjologiczne mechanizmy zachowania, Wwa 1973; W. Haschke, Grundzüge der Neurophysiologie, Je 1976; J. Strojnowski, Psychologia fizjologiczna, Lb 1981; Nowe metody w badaniach mózgu, Wr 1983; B. Żernicki, Czuwający mózg izolowany, Wr 1986.

Podobne prace

Do góry