Ocena brak

Firma

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

W myśl art. 43 KC przedsiębiorca występuje pod określoną firmą. Firma to oznaczenie przedsiębiorcy pod którym on występuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

W każdej firmie wyróżnia się 3 elementy:

Firma osoby fizycznej jest nazwana tzw. firmą minimum bo składa się tylko z rdzenia czyli tejże osoby fizycznej. Forma osoby prawnej czy ułomnej osoby prawnej składa się z rdzenia lub korpusu – dodatków.

Firmy dzielą się na:

  1. Osobowe – zawierając imię, nazwisko lub nazwę firmy

  2. Rzeczowe – zawierają opis (określenie) prowadzonej działalności w formie rzeczownika lub Grup wyrazów

  3. Fantazyjne – nie są z niczym związane

  4. Kombinowane – osobowo-rzeczowe firmy

Firma nie może być cyfrą, ale może składać się z cyfry i nazwy, np. spółka „Toruń 2000”. Może być jedynie cyfrą określoną słownie, np. „Cztery”. Firma może składać się z kilki liter, np. „ABC”.

W myśl art. 43.4 KC firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to wprowadzenia pseudonimu lubianego dobrowolnie wybranego określenia dotyczącego przedmiotu działalności, czyli rodzaju działalności czy miejsca, w którym działa.

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa (art. 44.5 KC). W nazwie musi być określenie formy prawnej firmy, aby każdy wiedział jaka jest jej forma; ponadto także rodzaj działalności lub siedzibę, np. w spółdzielni przy nazwie musi być słowo „spółdzielcza”. Oczywiście nazwa firmy osoby prawnej może dodatkowo składać się z innych informacji. Firma osoby prawnej może zawierać imię i nazwisko (pseudonim) osoby fizycznej jeżeli ukazany jest jej związek z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie tych danych wymaga podpisu tej osoby, a w razie jej śmierci podpisów małżonka i dzieci. Firma osoby ułomnej fizycznie wygląda podobnie.

Art. 29. KSH dotyczy spółek kapitałowych i nazwisk współwłaścicieli jako osób fizycznych. Nie ma podpisów, które mówią, że w nazwie przedsiębiorstwa handlowego musi istnieć „przedsiębiorstwo handlowe”. Nie ma przepisów, które mówią jak ma być tworzona spółdzielnia. KSH zawiera najszersze informacje dotyczące tworzenia się firm spółek, nie ma jednak dokładnych regulacji dotyczących przedsiębiorstw państwowych i spółdzielnie.

Podobne prace

Do góry