Ocena brak

FINANSOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013

Certyfikaty, które prawa ich posiadaczy i obowiązki ich emitentów określają w wyrażeniu pieniężnym (wartościowym). Zalicza się do nich: akcje, obligacje, weksle, opcje na akcje, prawa poboru akcji z nowej emisji i inne walory finansowe.

Podobne prace

Do góry