Ocena brak

FINANSOWANIE WYBORÓW

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Finansowanie wyborów jest uregulowane ordynacją wyborczą. Podstawowe źródło finansowania to budżet państwa, który opłaca: wydatki związane z zadaniami wyborczymi komisji i biur wyborczych, wydatki związane z zadaniami wyborczymi adm. rządowej i samorządowej, nieodpłatne audycje radiowe i TV. Wydatki ponoszone przez komitety wyborcze pokrywa się z ich własnych źródeł. Zakaz finansowania wydatków komitetów wyborczych z budżetu państwa, państwowe jednostki organizacyjne, budżet terytorialny, dotacje skarbu państwa, od osób zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Można ze zbiórek publicznych. Podstawowa zasada finansowania to jawność (trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy ).

Podobne prace

Do góry