Ocena brak

Finansowanie krótkookresowe

Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011

Zobowiązania krótkookresowe (zobowiązania z tytułu towarów i usług, krótkookresowe kredyty bankowe, zobowiązania wekslowe, emisja krótkookresowych papierów wartościowych, faktoring) stanowią podstawowe źródło finansowania umożliwiające prowadzenie bieżącej działalności firmy; teoretycznie zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług są korzystną formą finansowania, gdyż od tego rodzaju zobowiązań firma nie płaci odsetek, jeśli jednak regulacja zobowiązań przekracza termin umowny, z zobowiązaniami tymi wiążą się koszty karnych odsetek lub koszty związane z pogorszeniem się reputacji spółki jako dłużnika, oraz ewentualnie koszt wynikający z rezygnacji z dyskonta cenowego, jeżeli dostawca udziela go w przypadku wcześniejszej zapłaty.

Podobne prace

Do góry