Ocena brak

Finanse w eurologistyce

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

Jednym z najważniejszych zadań eurologistyki jest określenie zasad finansowania bieżących operacji zagranicznych.

Do istotnych uwarunkowań strategii finansowania operacji zagranicznych zalicza się: ułatwienia w zakresie zawierania walutowych kontraktów terminowych, co  umożliwia redukcję ryzyka kursowego, ograniczenia konieczności kalkulacji kosztów źródeł finansowania, po uwzględnieniu opodatkowania różnic kursowych, ułatwienie zaciągania kredytów w walucie krajowej w przypadku  przymusowego wykupu przez administrację krajową aktywów filii.

Źródła finansowania transakcji bieżących w kanałach eurologistycznych są zróżnicowane w zależności od pozycji rynkowej partnerów w eurokanale, od marki firm, a także od wiarygodności tych firm.

Możliwości finansowania operacji bieżących związanych z przemieszczaniem produktów w kanałach logistycznych, dają podstawę do stwierdzenia, że system eurologistyczny (a także logistyka globalna), cechuje się znacznie większą efektywnością niż pojedyncza krajowa firma, w ograniczonym zakresie prowadząca działalność poza granicami własnego państwa.

Udział firm jako partnerów w eurokanałach powoduje: redukcję kosztów finansowych, efektywną alokację funduszy, maksymalizację zysków wszystkich firm skupionych w systemie eurologistyki, zwiększenie rentowności firm - partnerów kanałów logistycznych.

Podobne prace

Do góry