Ocena brak

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Co do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego można stwierdzić , że : prowadzą one samodzielną gospodarkę finansową podstawą tej gospodarki jest budżet ( plan finansowy), budżet uchwalany jest przez ( radę gminy, radę powiatu , sejmik województwa, nadzór w zakresie spraw finansowych w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego sprawuje RIO.

Podobne prace

Do góry