Ocena brak

FILOZOFIE ANTYCZNE - SOKRATES

Autor /maslak Dodano /05.03.2011

469-399 r.p.n.e. 

−  był nauczycielem Platona

−  głosił on absolutyzm i intelektualizm etyczny

−  dobro, cnotę i szczęście utożsamiał z prawdą

−  jego dewiza to: „Poznaj samego siebie”

−  podkreślał świadomość własnej niewiedzy: „Wiem, że nic nie wiem”

−  środki poznania to: żywy dialog, zbijanie fałszywych argumentów rozmówcy, pomoc w dochodzeniu dostępnej prawdy

−  ideałem była doskonałość etyczna, racjonalizm i intelektualizm etyczny (utożsamianie szczęścia, dobra, cnoty z wiedzą o tym co dobre i złe) −  nie uważał siebie za mędrca ani za nauczyciela mądrości.

Próbując odpowiedzieć na pytanie „czym jest wiedza” rozmawiał z mieszkańcami Aten często ujawniając ich niewiedzę

Do góry