Ocena brak

FILOZOFIE ANTYCZNE - PLATON

Autor /maslak Dodano /05.03.2011

427-347 r.p.n.e. (Arystokles)

−  był uczniem i przyjacielem Sokratesa

−  stworzył pierwszy system idealizmu obiektywnego (platonizmu)

−  dualizm świata:

1.  świat idei (idealny)

- niedostępny zmysłom

2.  świat materialny

−  jego pisma filozoficzne to „Uczta”, „Państwo”, „Prawa”

−  funkcja poznawcza to dusza obdarzona wrodzoną wiedzą o ideach

−  na podstawie swej teorii idei zbudował teorię państwa idealnego.

Założył szkołę w Atenach nazwaną „Akademią od gaju Akademosa”.

Podobne prace

Do góry