Ocena brak

Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Prepozytywizm d'Alemberta

Autor /Miecio Dodano /13.07.2011

 Postulował, aby naukę ograniczyć do badania faktów i konstruować twierdzenia pewne. Uważał,  że z nauki należy usunąć sądy metafizyczne, które w istocie są domysłami. Filozofia powinna być uogólnieniem wiedzy faktograficznej, ustaleń nauk szczegółowych, a także nauką o zasadach uprawiania dyscyplin szczegółowych.      W nurcie tych poglądów należy umiejscowić nie tylko pozytywistyczne twierdzenia d'Alemberta, ale również poglądy Hume'a.   

Podobne prace

Do góry