Ocena brak

FILOZOFIA NAUKI

Autor /DomikB Dodano /06.11.2012

 

FILOZOFIA NAUKI ang. philosophy of science, ~ scientific philosophy; fr. philosophie des Sciences; nm. Philosophie der Naturwis-senschaft, Wissenschaftsphilosophie

Wyrażenie wprowadzone przez A. M. Amphre'a (1834).

Rozważania dotyczące teoretycznych podstaw nauk empirycznych, tj. ich pod­stawowych pojęć, założeń i metod. Skupiają się one na analizie podstawowych pojęć przyrodoznawstwa, takich jak „przy­czyna", „czas", „przestrzeń" itp., którymi tradycyjnie zajmowały się filozofia przy­rody i metodologia nauk empirycznych. Problematyka filozofii nauki ma liczne po­wiązania z zagadnieniami —> epistemolo­gii (2), metodologii nauk i naukoznaw-stwa. W filozofii nauki zaznaczają się m. in. następujące kierunki: -^ empiryzm (3, 4) (w wersji neopozytywistycznej, w wersji marksistowskiej i in.), —> racjonalizm (2) krytyczny, praksizm; —> deskrypcjonizm, —> eksplanacjonizm, —> instrumentalizm (3); —> konwencjonalizm (1), -> operacjonizm, -^ strukturalizm (b), —> funkcjonalizm (2).

Termin używany niekiedy zamiennie z terminem „filozofia naukowa" {scientific philosophy).

Podobne prace

Do góry