Ocena brak

Filozofia arabska (obok łacińskiej)

Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011

CECHY FILOZOFII ARABSKIEJ:

 • oparta na pismach źródłowych filozofii greckiej (a nie na średniowiecznych komentarzach)

  • po upadku Greckiej nauki, znalazła ona przytułek w Persji (np. akademicy platońscy po zamknięciu Akademii),

  • potem w Syrii (Jamblich, Porfiriusz, „syryjska” szkoła neoplatońska – posiadano tam tłumaczenia pism greckich),

  • od VII n.e. w Bagdadznie (Al. – Mamun – IX n.e. przełożono pisma Arystotelesa z syryjskiego na arabski, X n.e. – założono instytut przekładów, ponowne tłumaczenia z oryginałów Arystotelesa, Platona, neoplatończyków i innych)

  • Arabowie przyswoili dorobek naukowy Greków, dzięki nim możliwy był powrót do klasyki starożytnej

 • VIII – XII n.e. – rozkwit filozofii u Arabów (Wschód, potem Zachód – Hiszpania; Bagdad, Kordowa – stolice naukowe) [w tym czasie stagnacja w Europie]

 •  
  • rozkwit nauki pozytywnej (trygonometria, logarytm, algebra, stosowanie algebry do geometrii, optyka, astronomia, reforma kalendarza, chemia, geografia, zoologia, botanika, medycyna; liczne szkoły i akademie, obserwatoria naukowe), ale z elementami religijno – filozoficznymi (alchemia, astrologia obok chemii, astronomii)

  • teologiadyskusja nad naturą Boga (cyfatyści – ma on własności zmysłowe i ludzkie; dżabrycy – nie można o nim nic powiedzieć), stosunku człowieka do Boga (dżabaryci – czyny dobre i złe pochodzą z przeznaczenia; kadryci – czyny dobre i złe pochodzą z wolności), sposobu poznania (mutazalici – hiperdialektycy; mistycy)

 • nurty filozofii arabskiej:

  • teologia w duchu filozofii arystotelesowsko – neoplatońskiej (dowolnie łączone – dualizm i emanacją) – przyczyną wpływ Syrii (neoplatonizm) i rozwinięte zainteresowania teologiczne (najbardziej zgodne z neoplatonizmem)

  • teologia ortodoskalna (mottekalemini własna koncepcja świata, zgodna z Koranem)

  • teologia mistyczna (sufiowie – Algazel; sekta ascharytów – antyfilozoficzna koncepcja, czysto religijna) -> nurt ten doprowadził do upadku filozofię arabską

Podobne prace

Do góry