Ocena brak

FILOCHOWSKI ROCH ks.

Autor /Pia Dodano /26.09.2012

ur. 16 VIII 1838 w Choromanach
k. Ostrołęki, zm. 21 VIII 1896 w Piskach k. Ostroł
ę k i , biograf, popularyzator teologii.

W 1858 wstąpił do seminarium duch. w Pułtusku, skąd
1860 skierowano go do Akademii Duch. w Warszawie; 1861
przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniu 1864 stopnia kandydata
teologii wykładał 1865-74 teologię dogm. i przedmioty
praktyczne w płoc. seminarium duch., a nast. był prob,
w Raciążu, sekretarzem w konsystorzu płoc. i 1877 kapelanem
bpa W. Popiela.

F. napisał Dwaj biskupi śp. ksiądz Kasper
Borowski, biskup płocki i śp. ksiądz Kazimierz Wnorowski,
biskup lubelski, ich żywot, zasługi i praca (Wwa 1885),
Życiorys księdza Karola Polluera, biskupa sufragaría diecezji
kujawsko-kaliskiej (Wwa 1887), Kościół i klasztor Pań Sakramentek
w Warszawie albo historia Sakramentek warszawskich
(Wwa 1889), Ciekawe opowiadania pielgrzyma o miejscach
cudami wsławionych (Wwa 1880) Krótkie nauki na
niedziele całego roku (Wwa 1881, 1903"), Podręcznik katechizmowy
do nauk większych i mniejszych opracowany na
treści krótkiego katechizmu ( I - I I , Wwa 1887, 1895-962); jest
także autorem żywotów świętych od czasów ST do średniowiecza:
Patriarchowie (Wwa 1889), Prorocy (Wwa 1890),
Apostołowie i Ewangelistowie (Wwa 1891), Uczniowie pańscy
(Wwa 1891), Mężowie apostolscy (Wwa 1892), Ojcowie i pisarze
Kościoła (Wwa 1893), Doktorowie Kościoła (Wwa 1894),
Męczennicy chrześcijańscy (Wwa 1895, 1903), Wyznawcy
chrześcijańscy (Wwa 1896); napisał również Krótki Katechizm
dla przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
(Wwa 1873), który był wielokrotnie wznawiany; pisał także
artykuły do „Przeglądu Katolickiego".

 

G. Rzewuski, Życiorys śp. księdza Rocha F., Wwa 1897; A. Pleszczyński, Dzieje Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej Warszawskiej, Wwa 1907, 185-187; U. Borkowska, Hagiografia. DTKP 111 2, 11; M. Grzybowski, SPTK I 475-477.

Podobne prace

Do góry