Ocena brak

FIDES ROMANA, Treue zu Rom

Autor /Pia Dodano /26.09.2012

Świeckie zrzeszenie
męskiej, niem. inteligencji kat., zał. 1946 w Kolonii przez
księgarza Hansa Strutha (ur. 1893) w celu zadośćuczynienia
za winy popełnione przez reżim hitlerowski wobec Stolicy
Apost.; utrzymuje związek z niem. —» Akcją Katolicką;

członkowie F.R. zobowiązują się m.in. do codziennej modlitwy
Anioł Pański w intencji papieża oraz głębszego studium
idei papiestwa; w Roku Świętym 1950 patronką swego zrzeszenia
ogłosili NMP; zgromadzenia odbywają się co 2 lata
równocześnie z —» Dniami Katolików.

 

W. Sucker, RGG II 937; H. Struth, LThK IV 120.

Podobne prace

Do góry