Ocena brak

FICOWSKI JERZY

Autor /kacperka Dodano /21.02.2012

FICOWSKI JERZY, ur. 4 IX 1924 w Warszawie, poeta, prozaik, tłumacz. W okresie okupacji niem. żołnierz AK, uczestniczył w powstaniu warszawskim. Podczas studiów filoz. i socjol. na UW (ukończ. 1950) debiutował tomem wierszy Ołowiani żołnierze (1948), nast. wydał zbiory Zwierzenia (1952), Po polsku (1955), Moje strony świata (1957), Makowskie bajki (1959, z obrazami T. Makowskiego), Amulety i definicje (1960), Pismo obrazkowe (1962), Ptak poza ptakiem (1968), wybory retrospektywne Wiersze wybrane (1956), Wiersze niektóre (1970). Początkowo pod wpływem J. Tuwima, w późniejszej twórczości połączył pewne doświadczenia awangardy międzywojennej (lapidarny styl oparty na —> elipsie) z zamiłowaniem do groteski, konceptu poet. i stylizacji przetwarzającej rzeczywistość codzienną w świat zagadkowej, fantastycz-no-egzotycznej baśni (szczególną rolę pełnią tu nawiązania do folkloru pol. i cygańskiego, a także do wyobraźni dziecięcej). Z czasem też nasilił się w jego poezji nurt refleksji moralno-społecznej. Ogłosił ponadto zbiór drobnych utworów prozą poet. Czekanie na sen psa (1970) i cykl sylwetek nestorów ginących zawodów Wspominki starowarszawskie (1959), w których utrwalił folklor dawnej Warszawy.

Znawca fokloru cygańskiego (1948-50 odbywał wędrówki z Cyganami, 1949 został członkiem ang. Gypsy Lore Society), wydał zbiór szkiców lit.-obycz. Cyganie polscy (1953, wyd. zmień, i rozsz. Cyganie na polskich drogach 1965), opracował antologię baśni cygańskich Gałązka z drzewa słońca (1961), przełożył i opublikował (1956) pieśni poetki cygańskiej —» Papuszy; jest też autorem antologii poezji lud. Żydów pol. Rodzynki z migdałami (1964). W studium-eseju Regiony wielkiej herezji (1967) dał wyraz fascynacji osobowością pisarską B. Schulza, ponadto wydał jego korespondencję (Księga listów 1975). Twórczość przekładowa F. (wyróżniona 1977 nagrodą pol. Pen Clubu) obejmuje m. in. wiersze F. Garcii Lorki (Romanse cygańskie 1949, Poezje wybrane 1958 i 1968), poet. wersję przekładu filol. Księgi tysiąca i jednej nocy (1966) i Opowieść o Sindbadzie Żeglarzu (1968). Znaczną popularnością cieszą się jego teksty piosenek (np. Wozy kolorowe) oraz wiersze i baśnie dla dzieci. Przekłady utworów na ang., niem., szwedz., wł., franc., słoweń., węg., hebr., japoński.

Z. JASTRZĘBSKI Uroki świata i poezji, w: Debiuty poetyckie

1944-1960 (zbiór.), W. 1972. 

Ryszard Matuszewski

Podobne prace

Do góry