Ocena brak

Feudalizm we Francji - WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA PANUJĄCEJ KLASY FEUDAŁÓW

Autor /dyzio Dodano /20.10.2011

Stosunki własnościowe wewnątrz klasy feudałów były podstawą jej organizacji wojskowo-politycznej. Beneficjum z reguły łączyło się z pewnymi zobowiązaniami lennymi, wolny bowiem człowiek, otrzymując beneficjum od wielkiego właściciela ziemskiego, stawał się jego wasalem (od łacińskiego słowa vassus - sługa) i zobowiązywał się pełnić u niego służbę wojskowa. Nawiązanie stosunku lennego łączyło się z pewną ceremonią. Przy otrzymywaniu beneficjum wolny człowiek oświadczał, że staje się wasalem pana (seniora) i składał mu przysięgę wierności.

Akt ten otrzymał później nazwę homagium (od łacińskiego słowa homo - człowiek, przysięga zawierała słowa: \\\"Staje się twoim człowiekiem\\\"). Stosunki lenne w odróżnieniu od stosunków jakie ustalały się między chłopem i feudałem, rozwijały się tylko w obrębie klasy feudałów. System wasalny umacniał hierarchię feudalną, tzn. podporządkowanie mniejszych właścicieli ziemskich większym, podczas gdy osobista zależność chłopa od feudała doprowadzała do poddaństwa chłopów.

Podobne prace

Do góry