Ocena brak

FERRETTI PAOLO USB

Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012

ur. 3 XII 1866 w Subiaco,
zm. 23 V 1938 w Bolonii, muzykolog.

Po wstąpieniu do zakonu
i złożeniu profesji 1884 w Subiaco studiował teologię
w kolegium S. Anselmo w Rzymie, po czym przyjął święcenia
kapł.; 1900-13 był opatem w Torrechiara k. Parmy, 1913
został prof. Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie,
a 1922 p r e z y d e n t em uczelni.

Znaczenie F. polega głównie na nauczaniu technicznych
dyscyplin chorałowych, czemu dał wyraz w podręczniku
Principi teorici e pratici di canto gregoriano (R 1905) oraz
w Estetica gregoriana ossia trattato delle forme musicali del
canto gregoriano (I, R 1934), której przekł. na język franc,
dokonał A. Agäese pt. Esthétique grégorienne ou traité des
formes musicales du chant grégorien (Tou 1938) z dodatkowym
rozdziałem Caractère de l'accent tonique dans le chant
grégorien (przedruk, również w Revue grégorienne 23(1938)
7-20); prace badawcze skupiał F. wokół zagadnień rytmu
i notacji gregoriańskiej;

w rozprawie Etude sur la notation
equitaine d'après le Graduel de Saint Yrieix, będącej wprowadzeniem
do Paléographie musicale (Solesmes 1925, XII
54-211), podjął próbę interpretacji pd.franc, notacji neumatycznej
zgodnie z założeniami solesmeńskiej szkoły A. Mocquereau'a,
a więc po linii ekwiwalistycznej interpretacji
rytmu gregoriańskiego (—» choral gregoriański IV 1).

 

B. Stäblein, MGG IV 78-79.

Podobne prace

Do góry