Ocena brak

FERRERI ZACCARIA bp.

Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012

ur. 1479 w Vicenzie, zm. ok.
1524 w Rzymie, nuncjusz pap. w Polsce, humanista.

W 1494 wstąpi! do benedyktynów w Padwie; studiował
prawo kan. w Padwie i Rzymie; byl o p a t em w Subiaco, a
1508, poróżniony z władzami zak., przeszedł do kartuzów
w Mantui; 1510 został prof, prawa w Mediolanie. Był jednym
z przywódców i s e k r e t a r z em tzw. soboru w Pizie (1511);
ekskomunikowany za wystąpienia przeciwko pap. Juliuszowi
II i ogłoszenie akt Soborów Konstancjańskiego i Bazylejskiego,
znalazł schronienie we Francji;

1513 pojednal się z pap.
Leonem X i na j e g o zlecenie pracował nad reformą brewiarza;
1519 został bpem tytuł. Guardialfiery i nuncjuszem pap. w
Polsce z zadaniem doprowadzenia do zgody między Polską
a zak. krzyżackim (misja nie powiodła się), zorganizowania
poparcia dla koalicji antytureckiej oraz przygotowania kanonizacji
królewicza —> Kazimierza. Energicznie zwalczał
luteranizm, powodując m.in. wydanie 24 VII 1520 edyktu
król. zabraniającego sprowadzania pism M. Lutra.

Na Litwie
przeprowadził wstępny proces kanonizacyjny Kazimierza,
przyczyniając się do wyd. już 1521 przez pap. Leona X
bulli kanonizacyjnej (zaginęła); w Wilnie napisa! życiorys
Świętego Vita Bead Casimiri Confessons (Kr 1521; ASanc
Martii I 345-354), dodając teksty oficjum brewiarzowego
i mszy; zwotal też wtedy pierwszy synod wü., na którym wydal
zarządzenia antyreformacyjne; po powrocie do Wioch
został 1521 g u b e r n a t o r em Faenzy.

Zachowały się m.in. jego
mowy toruńskie pt. Orationes habitae Thorunii (wydane
razem z życiorysem Kazimierza), a z poezji rei. Hymni novi
ecclesiastici (R 1525).

 

I. Fijałek, Mahnschreiben des päpstlichen Legat in Polen Zaccaria F. an Martin Luther. HJb 15(1894) 374-380; tenże. Pierwszy synod diecezji wileńskiej w katedrze św. Stanisława 1520-21, KTW 1-2(1923-24) 81-83; J. Klotzner. Kardinal Domenlkus Jacobazzi und sein Konzilswerk, R 1948, 227-236; Sawicki Con II 2-4; A. Mancone, ECat V 1199; R. Aubert, DHGE XVI 1252-1255; J. Buława. Walki spoteczno-ustrojowe w Toruniu w 1. polowie XVI wieku. RTNT 76(1971) z. 3, 115; H. Rybus. Kazimierz Jagiellończyk (1458-1484), królewicz, wyznawca, święty, HP I 744-746; H.D. Wojtyska. Papiestwo-Polska 1548-1563. Dyplomacja, Lb 1977.

Podobne prace

Do góry