Ocena brak

FERREOL Św. bp.

Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012

ur. w 1. p o ł . VI w., zm. 4 I 581 w
Uzès (Galia N a r b o ń s k a ) ; wg Vita ( B H L 2901-2902) pochodził
z król. rodu, a j e g o matka prawdopodobnie była babką Karola
Wielkiego.

Był siostrzeńcem, uczniem, a od ok. 553 następcą bpa
Firmina; wyróżniał się świętością, inteligencją i mądrością
(Grzegorz z T o u r s , Hist. Franc. VI 7; MGHSSrerMer I 276;
PL 71,379); zabiegając o nawrócenie Żydów byl podejrzewany
o przygotowanie spisku antykról. i skazany przez króla
Childeberta na wygnanie, ale po 3 latach pobytu w Paryżu
został zrehabilitowany; zreformował życie duchowieństwa;

ufundował klasztor, dla którego ok. 570 napisał regułę (PL
66,959-976), opartą na zaleceniach Cezarego z Arles i Aureliana
- uznającą posłuszeństwo za fundament cnót, a miłość
za ich matkę; eksponował potrzebę życia kontemplacyjnego
wg zasady „jedno serce i j e d n a dusza" (Dz 4,32) oraz walki z
pychą i zmysłowością; w całej działalności wykazywał dużą
roztropność. Wg Grzegorza z Tours napisał również na wzór
Apolinarego Sydoniusza kilka ksiąg listów. Wspomnienie
w Nîmes 4 I.

 

Duchesne FE I 315; C. de Clercq. La législation religieuse franque de Clovis à Charlemagne. P 1936, I 83-85; A. Dumas. Catholicisme IV 1199-1200; W. Böhne, LThK IV 90; G. Holzherr, Regida Fenoli. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte und zur Sinndeutung der Benediktinerregel. Kö 1961; P. Viard, BS V 650-651; tenże, DSAM V 189-191; G. Holzherr, DHGE XVI 1242-1243.

Podobne prace

Do góry