Ocena brak

Fermentacja alkoholowa

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

Etanolowa fermentacja, enzymatyczny proces beztlenowego rozkładu sacharydów (w zasadzie heksoz) na alkohol etylowy i dwutlenek węgla, dostarczający różnym drobnoustrojom i roślinom energii magazynowanej w postaci kwasu adenozynotrifosforowego (ATP); przebiega wg ogólnej reakcji: C 6H12O6 + 2ADP + 2Pn Ž 2C2H 5OH + 2CO2 + 2ATP (Pn - fosforan nieorg.).

W pierwszej fazie fermentacji alkoholowej skrobia i różne heksozy kosztem 1 lub 2 cząsteczek ATP są przekształcane w fruktozo-1,6-bisfosforan; w drugiej fazie z tego związku, wg ogólnej reakcji:

C6H 10O6.2(PO3-2) + 2NAD + 4ADP Ž 2CH3COCOOH + 2NADH2 + 4ATP, powstaje kwas pirogronowy; w trzeciej fazie z tego kwasu przez odszczepienie CO2 tworzy się aldehyd octowy, który ulega redukcji (z udziałem NADH2) do alkoholu etylowego; w komórkach zwierząt kwas pirogronowy jest redukowany do kwasu mlekowego (glikoliza); w obecności tlenu trzecia faza ulega zahamowaniu, a cały proces zwolnieniu (efekt Pasteura), gdyż kwas pirogronowy powstający w drugiej fazie jest spalany w cyklu Krebsa, znacznie wydajniejszym energetycznie.

Fermentacja alkoholowa przeprowadzana przez drożdże jest wykorzystywana np. do produkcji napojów alkoholowych, przy wypieku ciasta.

Podobne prace

Do góry