Ocena brak

FERGUSON ADAM

Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012

ur. 20 VI 1723 w Logierait (Perthshire),
zm. 22 II 1816 w Saint Andrews, szkoc. filozof, historyk
i socjolog.

Studiowal filologię klasyczną i teologię anglik.; przez
pewien czas był kaznodzieją i kapelanem wojskowym, bibliotekarzem, a w końcu (z przerwami) prof, uniwersytetu
w Edynburgu (1759-64 filozofii przyrody, 1764-85 etyki).
Historię uprawiał indukcyjnie, przeciwstawiając się -*• aprioryzmowi;
stosował analizy socjol.-psychol., w których ukazywał
procesy hist, przez badania podziału pracy i konfliktów
społecznych. W filozofii zajmował się głównie problemami
antropol. i spol. oraz moralnością.

Rozwijając (zwł.
w etyce) poglądy szkockiej szkoły filoz., łączył teleologiczne
zasady prawa naturalnego z analizami psychol.; zdaniem F.
społeczeństwo i moralność tworzą się i rozwijają wg 3 praw:
s a m o z a c h o w a n i a (miłość siebie samego) - wyraża wrodzoną
dążność do zachowania własnego bytu i korzystania
z tego, co ów byt zapewnia i umacnia; u s p o ł e c z n i e n i a
- ukazuje człowieka j a k o byt z natury spot. i mający wrodzoną
wewn. potrzebę łączenia się z innymi; r o z w o j u - wyraża
naturalną i wrodzoną skłonność do dobra i niechęć do zła.

Człowiek jest więc bytem o przeciwstawnych dążeniach;
istnieje w nim ciągłe napięcie między pierwszym prawem a
pozostałymi; tylko przezwyciężanie miłości samego siebie
przez bezinteresowną miłość drugiego daje podstawy do
tworzenia społeczeństwa i moralności. Dzięki swym b a d a n i o m
filoz.-społ. oraz stosowanym metodom F. uważany jest za
jednego z prekursorów nowoż. socjologii.

Do głównych jego
dzieł należą The Morality of Stage Plays seriously Considered
(Lo 1757). An Essay on the History of Civil Society (E 1767,
1819s), Institutes of Moral Philosophy (E 1769), The History
of the Progress and Termination of the Roman Republic (I-III,
E 1783, 1813s ) , Principles of Moral and Political Science
(I-II, E 1792).

 

W.C. Lehmann. Adam F. and the Beginnings of Modern Sociology, NY 1930 (bibliogr.); H. Fisch, Adam F. und seine Gedanken zur Gesellschaft und Wirtschaft, F 1957; H.H. Jogland, Ursprünge und Grundlagen der Soziologie bei Adam F., B 1959; D. Kettler, The Social und Political Thought of Adam F., Columbus 1965; P. Salvucci, Adam F. Sociologia e filosofia politica, Urbino 1972.

Podobne prace

 • ADAM

  Ocena / Autor /Faust666
  Dodano /29.02.2012 praca w formacie txt

 • ADAM

  Ocena / Autor /Tomil
  Dodano /17.05.2012 praca w formacie txt

 • ASNYK ADAM

  Ocena / Autor /Siemirad
  Dodano /29.05.2012 praca w formacie txt

 • Adam i Ewa

  Ocena / Autor /tina
  Dodano /09.01.2013 praca w formacie txt

Do góry