Ocena brak

FERBER MAURYCY bp.

Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012

ur. 1 4 7 1 w Gdańsku, zm. 1 VII
1 5 3 7 we Fromborku; pochodził z patrycjuszowskiej rodziny
gdańskiej.

Po studiach w Rzymie i doktoracie obojga praw w Sienie
był szambelanem pap. Leona X, a od 1 5 1 3 notariuszem
Kurii rzym.; po powrocie do kraju otrzymał kanonię warm,
(od 1 5 0 8 ) , kustodię ( 1 5 1 6 ) i in. godności; 1 5 2 3 został b p e m
warm.; odbudował wiele budynków, a pałac biskupi otoczył
murem i fosą.

Przeciwstawiał się energicznie przenikaniu
luteranizmu z Prus Książęcych na Warmię; pod karą banicji
zakazał 1 5 2 6 przechodzenia n a protestantyzm; 1 5 2 5 w sejmie
zwracał uwagę na niebezpieczeństwo sekularyzacji; jako
marszałek stanów prus. był lojalny, ale bronił odrębności
i przywilejów Prus; dbał o szkolnictwo, zwł. o gimnazjum w
Elblągu.

 

A. Eichhorn, Geschichte der ermländischen Bischofswahlen, ZGAE 1(1858-60) 286-323; T. Świecki, Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski. Wwa 1859, I 62; A. Eichhorn, Die Prälaten des ermländischen Domkapitels, ZGAE 3(1864-66) 537-538; E. Brachvogel, Die Bildnisse der ermländischen Bischöfe, ZGAE 20(1917-19) 543-546; T. Glemma, PSB VI 419-420; H. Zins, Ród Ferberów i jego rola w dziejach Gdańska w XV i XVI wieku, Lb 1951, 17-18; J. Obląk, Historia diecezji warmińskiej, O 1959, 105; H. Zins, Kapitula fromborska w czasach Mikołaja Kopernika, KMW 8(1959) 425; T. Oracki. Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla, Wwa 1963, 74-75.

Podobne prace

Do góry