Ocena brak

FELICYSYM

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

Żył w III w. w Kartaginie, diakon,
schizmatyk, zwolennik laksyzmu.

Wyświęcony 250 przez k a p ł a n a —» Nowata, pod nieobecność
i wbrew woli bpa Cypriana, obciążony był zarzutami o
grabieże i cudzołóstwo (Cyprian, Ep. 41; Ep. 52; Ep. 59);
przyjmował na powrót do Kościoła odstępców z czasów prześladowania
chrześcijan (lapsi) na podstawie wstawiennictwa
męczennika (libelli pacis) z pominięciem hierarchii kośc.
i odrzuceniem przyjętych wówczas surowych zasad pokuty
(Cyprian, Ep. 43);

zarządzał samowolnie pieniędzmi k o ś c ;
nie podporządkował się wysłannikom Cypriana, którzy ekskomunikowali F. wraz z grupą jego zwolenników przed Wielkanocą
251 (Cyprian, Ep. 42; Ep. 45); skazany na wygnanie
przyłączył się później prawdopodobnie do grupy —» Nowacjana .

 

Hefele I 111-114; B. Poschmann, Zur Bussfrage der cyprianischen Zelt, ZKTh 37(1913) 25-54, 244-265; G. Krüger, LThK IV 65-66; A.M. La Bonnardière, DHGE XVI 862; SWP 155.

Podobne prace

Do góry