Ocena brak

FELDER JAKOB OFMCap bp.

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

Imię zak. Hilaryn, ur.
20 VII 1867 w Flühli k. Lucerny, zm. 27 X I 1 9 5 1 we Fryburgu
Szwajc, teolog, historyk.

Do zakonu wstąpi! 1886 i po studiach w seminariach zak.
przyjął 1890 święcenia k a p ! . ; 1890-94 odbył studia specjalistyczne
na uniw. we Fryburgu, uzyskując 1897 doktorat z
teologii; był wykładowcą teologii w seminariach zak. w Solurze
(1894-95) i Fryburgu (1895-1938), wychowawcą alumnów,
definitorem prowincjalnym, współpracownikiem nuncjatury
w Bernie (1920) i apost. wizytatorem uniwersytetów kat., wyższych seminariów duch. i zakonów w Szwajcarii, Austrii
i Czechosłowacji (1927-44); mianowany przez pap. Piusa XI
bpem tytuł. Gerasy (konsekrowany 13 VI 1938) nie przerwa!
nauk. pracy.

Do najważniejszych dzieł z zakresu apologety
ki należą m.in. antymodernistyczne studium Jesus Christus.
Apologie seiner Messianität und Gottheit gegenüber der neusten
Christusforschung (I-II, Pa 1911, 19233 ) , podręcznik
stanowiący owoc wieloletnich wykładów Apologetica sive
theologia fundamentalis (I-II, Pa 1920, 1923^), Die Heiligkeit
Jesu (Pa 1921) oraz studium Jesus von Nazareth. Ein
Christusbuch (Pa 1937, 19473 ; przekład f r a n c , wł., hiszp.,
p o r t u g . , flamandzki i j a p . ) ; wynikiem wnikliwych b a d a ń p r o b lematyki
franciszkańskiej byly m.in. jego Geschichte der
wissenschaftlichen Studien im Franziskanenorden bis um Milte
des 13. Jahrhunderts (Fr 1904), cenione studium o duchowości
franciszkańskiej wielokrotnie wznawiane i tłumaczone
na wiele języków Die Ideale des heiligen Franziskus von
Assisi (Pa 1923, 1952s ) , Der Christusritter aus Assisi (Z 1941)
i kryt. biografia generała zakonu B. Christena General
und Erzbischof Pater Bernard von Andermatt (Schwyz 1943).
Rozległa wiedza i przymioty osobiste zyskiwały F. uznanie
w kręgach nauk. Szwajcarii i Włoch.

 

LexCap 571; ACap 68(1952) 104-109; Gedankenschrift an monsignore Hilarin F., Lz 1952; Monsignore Dr Hilarin F., Titularbischof von Gera, apostolischer Visitator. Gedankenschrift, Sankt Fidelis 39(1952) 193-354 (bibliogr.); V. Conzemius, DHGE XVI 844-847; Metodio da Nembro, Quattrocento scrittori spirituali, R 1972, 392-393; BBKL II 7.

Podobne prace

Do góry