Ocena brak

Fazy wdrażania systemu logistycznego w przedsiębiorstwie

Autor /karol Dodano /24.06.2011

Fazy procesu identyfikacji, kształtowania i wdrażania systemu logistycznego w przedsiębiorstwie

Faza I Analiza sytuacji logistycznych oraz zadań i determinant systemu:

1. Analiza rzeczywistych i potencjalnych osiągnięć (świadczeń) logistyki

2. Analiza kosztów logistycznych.

3. Analiza czynników determinujących zakres i efektywność działań logistyki

4. Określenie strategicznego znaczenia logistyki.

Faza II Kształtowanie całkowitego systemu logistycznego:

1. Kreowanie wyspecjalizowanego systemu i subsystemów logistycznych w przedsiębiorstwie.

2. Skoordynowane kształtowanie struktury systemu logistycznego.

Faza III Powiązanie systemu i substytutów logistycznych z innymi subsystemami w przedsiębiorstwie:

1. Tworzenie trwałych powiązań i instrumentów koordynacyjnych.

2. Specyficzne w danej sytuacji przedsiębiorstwa działania dostawcze.

Faza IV Implementacja systemu:

1. Wybór właściwego momentu wdrożenia systemu.

2. Wybór sposobu i zakresu wdrażania systemu.

3. Trwałe wkomponowanie logistyki w strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry