Ocena brak

Fazy rozwoju rodziny

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Wyróżniamy dwa punkty krańcowe – powstanie rodziny i kiedy przestanie ona istnieć.

Miedzy tymi punktami jest zmienna. Przeobrażenia między nimi to właśnie fazy rozwoju:

1. Faza powstawania rodziny – rozpoczyna się w momencie zawarcia związku małżeńskiego do urodzenia pierwszego dziecka.

2. Faza rozwoju liczebnego rodziny – od urodzenia pierwszego dziecka do urodzenia ostatniego dziecka.

3. Faza stabilizacji rodziny – od urodzenia ostatniego dziecka do wyjścia w świat pierwszego dziecka.

4. Faza zmniejszania się rodziny – od wyjścia w świat pierwszego dziecka do wyjścia w świat ostatniego dziecka.

5. Faza zaniku rodziny – od wyjścia w świat ostatniego dziecka do odejścia jednego z małżonków.

Niebezpieczny moment dla rodziny następuje między 4, a 5 fazą, ponieważ rodzina zostaje pozbawiona dzieci.

W poszczególnych fazach zmieniają się role i obowiązki członków rodziny. Przedstawionych 5 faz to schemat i dotyczy wielu liczb rodzin, ale istnieją inne odmiany faz np. w przypadku rodziny z jednym dzieckiem, urodzeniem dziecka przed zawarciem związku małżeńskiego.

Podobne prace

Do góry