Ocena brak

Fazy rozwoju języka

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

- faza przedjęzykowa- do 1 roku życia

- wypowiedzi jednowyrazowe-12-16 miesiąc życia

- wypowiedzi dwuwyrazowe-17-27 miesiąc życia

- wypowiedzi kilkuwyrazowe-20-40 miesiąc życia

- pełne zdania-26-42 miesiąc życia

- osiąganie pełnej kompetencji-4-9 rok życia

Dojrzałość dziecka logopedyczna na każdym etapie języka musi być rozwinięta-leksykalny, słowotwórczy, fleksyjny, brak substytucji ani deformacji, dobra składnia i budowa zdań podrzędnie złożonych, sprawność pragmatyczna, zadawanie pytań, poprawnie mówić i budować zdania. Zdolności używania języka są zdeterminowane przez 3 czynniki:język jest instynktem gatunku ludzkiego,, jest efektem doboru naturalnego, jest cechą wyłączną ludzkości. Podstawy gramatyczne oparte są na poznawczo semantycznych kategoriach i dzieci tworzą mapę językowych kategorii czyli pojęć semantycznych odpowiadających elementom gramatycznym. Proces uczenia języka ma charakter ciągły. W rozwoju słownikowym ważny udział mają ogólne czynniki środowiskowe-status socjoekonomiczny matki , dynamiczna interakcja. Nabywanie znaczeń nowych słów podlega ograniczeniom językowym poznawczym i społecznym, które dotyczą: nieoczekiwania synonimów i odnoszenia nowych słów do obiektów dotychczas nieznanych natomiast ograniczenia językowe odnoszą się do rozumienia słów funkcyjnych i używania końcówek wyrazów.

Dużą rolę odgrywa zasada kontrastu-dziecko może uczyć się na nowo słów po jednostkowej prezentacji. Występuje też zjawisko wglądu nazywania-po opanowaniu 150 słów następuje nagły wzrost słownicta, ma miejsce około 3 roku życia i wówczas dziecko uczy się około do 10 słów dziennie, wiąże się to z rozwojem poznawczym, klasyfikacją obiektów i opanowywaniem zasad gramatycznych. Zmiana w mentalności polega na przejściu od ujmowania znaczenia słów jako charakterystyk przedmiotu do jego ujmowania w kategoriach definicyjnych. Ważna jest interakcyjność czynników biologicznych ,edukacyjnych w opanowywaniu języka przez dziecko

Podobne prace

Do góry