Ocena brak

Fazy racjonalnego podejmowania decyzji

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

 1.  
  1. opisać sytuacje problemową (przedstawić ogólna sytuacje problemową, zanalizować tło społeczne, konkretnie sformułować problem operacjonalizując stan pożądany i istniejący)

  2. sformułować cel, dzięki czemu będzie możliwe zdefiniowanie problemu (określić cele, wskazać warunki brzegowe)

  3. ustalić kryterium wyboru

  4. utworzyć wszystkie warianty (w tym celu korzystamy z wiedzy własnej, cudzej, zasięgamy opinii ekspertów, korzystamy z analizy systemowej organizacji), których hipotetyczne skutki i prawdopodobieństwa wystąpienia szacowane są w fazie V

 1.  
  1. wybrać najlepszy - racjonalny wariant

  2. zrealizować wybrany wariant

Podobne prace

Do góry