Ocena brak

FAZY IMPLEMENTACJI JIT

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

1. Zmiana świadomości: odejście od starych tradycyjnych koncepcji zarządzania produkcją na rzecz JIT,

2. Tak zwane 5S

3. Produkcja przepływowa- charakteryzowana kilkoma cechami:

- ustawienie maszyn w kolejności uwarunkowanej kolejnością operacji obróbczych,

- Ukształtna linia produkcyjna (Cellular Manufacturing)

- Pracownicy o wyższych kwalifikacjach i szerszych umiejętnościach,

- Zgodnie z cyklem,

- Pracownicy mogą stać i chodzić podczas pracy,

- Używanie małych maszyn.

4. działania podstawowe- zmierzające do podniesienia jakości wyrobów, redukcji kosztów, i poprawy bezpieczeństwa w wyniku zastosowania wydajnych reguł i metod zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi oraz parkiem maszynowym.

Do elementów bazowych owych działań można zaliczyć:

- długość trwania cyklu produkcyjnego, obliczanego wg wzoru:

wymagana dzienna ilość= potrzebna ilość miesięczna / liczba dni pracujących w miesiącuczas cyklu= liczba godzin prac dziennie / wymagana ilość dzienna,

- kolejność pracy (operacji),

- karty technologiczne.

5. obsługa wielo-procesowa: oznacza odpowiedzialność jednego pracownika za szereg poszczególnych operacji zachodzących w komórce produkcyjnej. Istnieje powinność przestrzegania następujących punktów:

- jasne i przejrzyste przypisanie zakresu obowiązków pracownikom i zadań do maszyn,

- dobre wykorzystanie U- kształtnej powierzchni i maszyn w komórce,

- wszechstronni pracownicy,

- obsługa wielo maszynowa ( pracownik powinien obsługiwać kilka maszyn na raz)- tzw. obsługa horyzontalna oraz wielo procesowa (pracownik powinien obsługiwać jednocześnie kilka procesów)- tzw. obsługa wertykalna, podstawowa dla JIT

- wysoki stopień mobilności maszyn.

Podobne prace

Do góry