Ocena brak

Faza przedwstępna projektu ustawy

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Tekst powinien być zrozumiały.

Od strony pozytywnej:

Ustawa powinna wyczerpująco regulować daną materię stosunków społecznych nie pozostawiając treści nieuregulowanej, ale nie nadmiernie szczegółowo. Np. jeżeli coś reguluje prawo międzynarodowe, to nie powinno to być w ustawie.

Od strony negatywnej:

-nie należy zawierać treści wykraczających poza jej zakres przedmiotowy i podmiotowy,

-zakaz umieszczania nadmiernej ilości wyjątków

-zakaz zamieszczania powtórzeń treści umów międzynarodowych,

-nie należy zamieszczać przepisów uchylających lub zmieniających treść innych ustaw niezwiązanych z materią danej ustawy.

W przypadku podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu ustawy, należy:

1) Zapoznać się z dotychczasowym stanem prawnym, w tym z obowiązującymi ustawami, umowami międzynarodowymi, którymi RP jest związana, prawodawstwem organów międzynarodowych i organizacji, których RP jest członkiem, oraz prawem UE, obowiązującym w regulowanej dziedzinie.

2) Ustalić skutki dotychczasowych uregulowań prawnych obowiązujących w danej dziedzinie,

3) Określić cele jaki zamierza się osiągnąć przez wydanie nowej ustawy.

4) Określić alternatywne rozwiązania prawne, które mogą skutecznie służyć osiągnięciu założonych celów,

5) Sformułować prognozy podstawowych i ubocznych skutków rozważanych rozwiązań alternatywnych,

6) Określić skutki finansowe poszczególnych alternatywnych rozwiązań

7) Dokonać wyboru optymalnego rozwiązania.

Podobne prace

Do góry