Ocena brak

FASZYZM - A. Rosenberg

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Książka „Mit XX wieku”. Swoista biblia narodowych socjalistów. W Monachium poznał Hitlera, Ecarta, Darve. Brał udział w puczu monachijskim. Jeden z głównych ideologów partii. Wykonano na nim wyrok śmierci. Piśmiennictwo jego jest zdecydowanie anty spirytualistyczna (odrzucające chrześcijaństwo) wymienione przeciw marksizmowi odbija się w nim antysemityzm.

Faszyzm to system autorytarny ale od innych dyktatura rożni się tym, że nie tylko tworzy system zakazów i nakazów, ale próbuje uformować nowego człowieka, nowe społeczeństwo. Faszyzm to nie tylko ruch polityczny, obejmuje wszystkie dziedziny naszego życia. Faszyzm jest doktryną eklektyczną. Mit nowego człowieka:

1.Personlichket – osobowość, personell – osoba.,

2. Nowy człowiek ma być osobowością,

3.człowiek odważny, zdolny do poświęceń, który nie przyjmuje dogmatów religijnych, przepełnia go humor, miłość do ojczyzny, wierność.,

4.Osobowością jest tylko ten człowiek który potrafi zrezygnować z własnego egoizmu i odrzuca materializm

5.odrzuca się egalitaryzm.

Równość doprowadza nas do motłochu, a człowiek nie jest równy człowiekowi jak marka marce.

Zasada hierarchiczności który zawiera w sobie volk, o tyle człowiek ma w sobie wartość o tyle wypełnia wole volk'u. Łańcuch zależności: dusza rasy → narodowośćkultura narodowa → osobowość. Osobowość ta posiada wolność, ale jej granicą jest zawsze dóbr narodu. Im bardziej jednostka utożsamia się z valk'iem tym bardziej jest wartościowa. Ideałem osobowości jest Hitler (Hitler jest wzorcem). Volk potrzebuje przywódcy (nie w znaczeniu reprezentanta), ale ucieleśnienia narodu. Niemcy oddają się dobrowolnie pod władzę tego przywódcy. W osobie Hitlera ucieleśnia się cała mądrość dziejowa Niemców. „Nowa Szlachta” - posiadają dużą ilość tych cech charakterystycznych dla faszysty. Władza jest nieograniczona.

Idea volk'u:

1.nie jest kategorią etnograficzną,

2.to jedność ducha, moralna i intelektualna,

3.do niego zejdą tylko osoby o szczególnych predyspozycjach intelektualnych, moralnych, duchowych.

Istotne jest w jaki sposób prawda nam służy. Wszyscy ludzie mają zdolność zdobywania wiedzy ale tylko niektóre narody są twórcze.

Dzieje traktowane jako walka ras:

1.historia nie jest wynikiem działania wybitnych jednostek,

2.historię ludności tworzy rasa nordycka,

3.kiedy rasa nordycka upadnie to cała cywilizacja upadnie,

4.wszystkie cywilizacje zostały stworzone przez rasę nordycką (Legendarna wędrówka Nordyków: stworzyli Egipt; stworzyli Syrię, Jerozolimę; dotarli do Chin.; Okres gdy Nordyccy docierają do Persji i Indii. Macedończycy, Dorowie, Latyni – budują cywilizację Grecji i Rzymu.; Średniowiecze: Nordycy budują państwo w Europie Zachodniej. Wikingowie którzy zbudowali Nowogród.; Kolonizacja świata.)

Kiedy tworzą czystość rasową cywilizacje upadają (najczęściej to żydzi psuli tą czystą rasę). Honor jest centralną cechą duszy germańskiej. Państwo: wypełnia funkcję służebną wobec volk'u. Jest rodzajem organizmu, nie może być demokratyczne. O państwie może decydować tylko najbardziej świadoma mniejszość, silnie scentralizowana. Prawo: konieczność powrotu do prawa germańskiego. Prawo jest po to aby zachować jednostkę volk'u. Ponad normą prawną stoi decyzja wodza (w znaczeniu jurydycznym).

Podobne prace

Do góry