Ocena brak

FASSINI VICENZO MARIA OP

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

ur. 19 V I I I 1738 w Racconigi
( P i e m o n t ) , zm. 15 VII 1787 w Pizie, teolog, polemista.

Do zakonu wstąpi! 1754 i po studiach filoz.-teol. w Como
i Bolonii przyjął 1760 święcenia kapł.; wykładał filozofię
(wg D. Conciny OP), także kazuistykę w Brescii (1764-69),
teologię mor. w Ferrarze (1769-72) oraz egzegezę bibl. i historię
Kościoła na uniw. w Pizie; w obronie dominikanów
przed zarzutami ze strony jezuitów o —» jansenizm napisał
(pod pseud. Dionysius Sandelio) De vita et studiis patris Danielis
Concinae OP commentarius (Ve 1762);

opublikował
erudycyjne prace hist.-teol., m.in. De singularibus Eucharistiae
usibus apud veteres Graecos (Bre 1769, W 17762 ) , De
priscorum christianorum synaxibus extra aedes sacras (Ve
1770), De veterum quorundam christianorum propriis selectisque
nominibus (Ve 1772), De apostolica origine evangeliorum
Ecclesiae catholicae (Livorno 1775), Divini libri Apocalypseos
auctoritatis vindiciae (Lucca 1778); uzupełni! dzieło
N. Alexandre'a i wydał je pt. Ad Reverendi Patris Natalis
Alexandři OP Historiom ecclesiasticam supplementum (Bassano 1778); w teologii mor. reprezentował orientację antyprobabilistyczną
i antymolinistyczną.

 

Hurter III 396-397; L.A. Redigonda, DHGE XVI 672-674.

Podobne prace

Do góry