Ocena brak

FANFANI GIUSEPPE OP

Autor /Kordula Dodano /25.09.2012

Imię zak. Ludwik, ur. 24 XI
1876 w Pieve Santo Stefano (Toskania), zm. 25 X 1955 w
Rzymie, teolog, kanonista.

Do zakonu wstąpił 1893 i po studiach filoz.-teol. w seminariach
zak. we Florencji i Rzymie przyjął 1899 święcenia
k a p ł . ; 1903 uzyskał doktorat na Angelicum, gdzie został
prof, teologii mor. i prawa kan.; pełnił też różne funkcje
zak. (prowincjała, definitora gen., postulatora gen.); 1930
zorganizował z rzym. dominikanami misję w Multarne w
środk. Pakistanie (1939 podniesiona do rangi diecezji j a k o
sufr. Karaczi), gdzie z L. Tincani założył mis. wspólnotę
zak. (Unione di S. Caterina da Siena).

Napisał wiele dziel z kanonistyki, m.in. De unione religiosorum
ad normam „Codicis iuris canonici" (Tn 1920,
Rovigo 19493), De iure parochorum ad normam „Codicis
iuris canonici" (Tn 1923, Rovigo 19543), // diritto delle religiose
conforme al „Codice di diritto canonico" (Tn 1931,
19502), Catechismo sullo stato religioso conforme al „Codice
di diritto canonico" (Tn 1933, 1953 ) oraz podręcznik dogmatyki
Teologia per tutti secondo la dottrina di San Tommaso
(1-IV, R 1943) i teologii mor. Manuale theoretico-practicum
theologiae moralis ad mentem divi Thomae (I-IV, R 1950-51);
jest autorem studium o —» różańcu De rosario Beatae Mariae
Virginis. Historia, legislado, exercitia (Tn 1930; Różaniec
Najświętszej Panny Maryi. Historia, ustawodawstwo, praktyki
pobożne, Lw 1935).

 

T. Piccari, // padre Lodovico F., R 1955; Padre Lodovico Giuseppe F.. AOP 65(1957) 521; M.D. Darsy, Catholicisme IV 1092; T. Piccari, DIP III
1406-1407.

Podobne prace

Do góry